Search

SPLETNA TRGOVINA

Učni pripomočki so narejeni tako, da osnovnošolcem in srednješolcem nudijo maksimalno pripravo na vsa preverjanja znanja. Srednješolcem, ki zaključujejo srednjo šolo pa učni pripomočki, pripravljeni prav za maturo, nudijo celostno pripravo na uspešno reševanje splošne in poklicne mature. Ob naročilu naročilu pet in več gradiv se vam prizna  10% popust. Popust se obračuna na predračunu oz. računu in ni obračunan pri naročilu.

ZGODOVINA NA SPLOŠNI MATURI

Celostna priprava na predmet zgodovina na splošni maturi. Vsebuje odgovore na vprašanja iz maturitetnih pol vse od leta 2005-2020. Narejena je po sklopih od nastanka prvih civilizacij do sodobne zgodovine. Primerno tudi za dijake nižjih letnikov kot pripomoček pri učenju (420 strani)

25.00EUR