Search

Učni pripomočki za pripravo na pisna in ustna ocenjevanja znanja za srednje in osnovne šole.

UČENJE - HITRO IN ENOSTAVNO
UČNI PRIPOMOČKI ZA OSNOVNOŠOLCE. UČNA SNOV , KI NUDI OSNOVNOŠOLCEM MAKSIMALNO PRIPRAVO NA PISNA IN USTNA OCENJEVANJA ZNANJA. SREDNJEŠOLCE ČAKAJO UČNI PRIPOMOČKI V OBLIKI MISELNIH VZORCEV, KI VSEBUJEJO CELOLETNO UČNO SNOV TER PRIPRAVA NA MATURO, KI VSEBUJE SNOV ŠTIRIH LET .

KNJIŽEVNOST NA MATURI

Književnost na splošni in poklicni maturi. Snov zajema književnost vseh štirih let po maturitetnem katalogu znanj. Vsebuje značilnosti in pregled književnih obdobij, kratko vsebino besedil oz. odlomkov besedil ter interpretacijo besedil in pesmi.

ZGODOVINA NA MATURI

Zgodovina na splošni maturi. Pregled svetovne in slovenske zgodovine s pomočjo vprašanj iz maturitetnih pol. Omogoča temeljito pripravo na maturo. Kot pomoč pri učenju lahko snov uporabijo tudi dijaki nižjih letnikov .

Kemija 8.in 9. razred

Snov 8. in 9. razreda v obliki miselnega vzorca.

Angleščina za 7.,8. in 9. razred

Angleška slovnična pravila s primeri zbrana na enem mestu za lažji pregled.

Naravoslovje za poklicne srednje šole

Namenjena dijakom poklicnih srednjih šol (triletni program)

Biologija za 1. letnik gimnazije

Snov 1. letnika pri predmetu biologija za gimnazije in srednje šole.

Imate vprašanje?

Pišete nam lahko preko spletnega obrazca ''Kontakt''. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.