Search

O NAS

Dobrodošli na strani učenje hitro in enostavno

DEL ČLANKA , KI POVE KOMU SO NAMENJENA NAŠA GRADIVA IN ZAKAJ, OBJAVLJENEGA NA ŽURNAL24.SI
Mama treh sinov je med pandemijo covida-19 v času šolanja na daljavo dobila izvrstno zamisel … Mateja Pevc je mama treh otrok, ki je morala, kot veliko drugih mamic, skozi težko obdobje šolanja na daljavo. In tu so se rodili njeni uspešni miselni vzorci, ki so že pomagali pri učenju številnim slovenskim otrokom. "Zamisel o miselnih vzrocih sem dobila v času šolanja na daljavo, ko sem vse prevečkrat morala otrokom razlagati snov, ki so jo jemali v šoli. Najbolj so me pri vsej situaciji zmotili šolski učbeniki, ki ali niso vsebovali zadostne razlage ali pa je bila snov tako obsežno napisana, da otroci enostavno niso odprli učbenika," se spominja Mateja. Prav tako so po njenih besedah vsi pripomočki, ki jih lahko kupimo v trgovini, narejeni na isti način kot učbeniki. "Moji miselni vzorci so nastali z mislijo, da otrok informacije dobi na enem mestu, ne pa da mora pregledati celo vrsto priročnikov preden najde želene informacije. Miselni vzorci so narejeni po šolskih učbenikih tako za osnovne kot srednje šole ter vsebujejo snov celotnega šolskega leta," pojasnjuje. Njeni miselni vzorci so pomagali že številnim učencem in dijakom, veselijo jo številne pohvale in pozitivne povratne informacije.

Komu so namenjeni njeni miselni vzorci? Namenjeni so otrokom, ki se težje učijo in težje razumejo snov, otrokom, ki nimajo problemov z učenjem, morajo pa snov utrditi. Prav pridejo tudi tistim otrokom, ki se zaradi različnih situacij in razmer šolajo na domu. Zapiski za maturo so denimo namenjeni dijakom četrtih letnikov, ki želijo imeti snov vseh štirih let na enem mestu, narejeni so po maturitetnem katalogu. Uporabni so lahko tudi za dijake nižjih letnikov za utrjevanje snovi, ki jo jemljejo pri določenem predmetu.
Več kot tretjina otrok je vizualna. Velika pomoč pri učenju so, kot smo poajsnili že v uvodu, enostavni in pregledni miselni vzorci, saj otroci na ta način lažje razumejo snov in si jo tudi lažje zapomnijo. V možganih imamo namreč tri komunikacijske centre – vidni ali vizualni, aditivni ali slušni in kinetični ali čustveno-gibalni center – prek katerih prihajajo informacije v naše možgane iz okolja. Vsak posameznik ima te centre različno močno razvite, raziskave pa so pokazale, da je več kot tretjina ljudi (35 %) vizualna. Prav zato so miselni vzorci še toliko bolj priporočljivi, so pa seveda ustrezni tudi za avditivne ali kinestetične tipe, saj smo ljudje kombinacija vseh treh tipov. Miselne vzorce je v 60. letih v literaturi razvil angleški strokovnjak za izobraževanje Anthony Peter »Tony« Buzan. Angleški strokovnjak, ki je preminil leta 2019, je populariziral idejo miselne pismenosti, sijočega razmišljanja in tehniko t. i. miselne preslikave, ki se je zgledovala po tehnikah, ki sta jih uporabljala že Leonardo da Vinci in Albert Einstein. Slika miselnega vzorca spominja na organsko strukturo živčnih celic, povezanih v organsko celoto. Osnovna ideja je, da so zapiski v obliki miselnega vzorca organizirani na način, kot delujejo možgani in naravni procesi pomnjenja. Naši možgani namreč ne delujejo linearno, kot na primer računalnik, ampak imajo izjemno sposobnost, da se učijo in obdelujejo informacije s pomočjo asociacij. Uporaba miselnih vzorcev je pri učenju zato smiselna in priporočljiva, saj uspešno povezuje desno in levo polovico možganov.

Vsebujejo tri sklope "Otrokom dajejo bistvo znanja, ki ga morajo osvojiti v določenem razredu oz. letniku pri posameznem predmetu. Otroci imajo pregled nad celotno snovjo, ki jo morajo znati. Vsebujejo tri sklope, ki pomagajo pri učenju: 1. pregled celotne snovi šolskega leta, 2. utrjevanje znanja, kjer preko vprašanj in odgovorov osvojijo snov in 3. sklop '' preveri svoje znanje'', kjer svoje znanje utrdijo z reševanjem testov," pojasnjuje Mateja Pevc.
Narejeni so za vse predmete od tretjega razreda OŠ dalje. Pri srednješolskih predmetih so narejeni za predmete gimnazije, splošne predmete strokovnih srednjih šol, za maturo, poklicno in splošno, ter za specifične predmete posameznih srednjih strokovnih šol, npr: zdravstvena nega (srednja zdravstvena šola), anatomija in fiziologija živali (veterinarska srednja šola), ekonomija (srednja ekonomska šola) itd. Mateja posebej izpostavlja predmete, kot so matematika, fizika, slovenščina, tuji jeziki, "ker so v teh primerih zbrana slovnična, matematična oz. druga pravila na enem mestu. Vsa ta pravila so osnova tako pri jezikih kot tudi pri naravoslovnih predmetih in vse prevečkrat se zgodi, da otrokom ne gre v šoli prav zaradi nepoznavanja osnovnih pravil."