SPLETNA TRGOVINA

Učni pripomočki so narejeni tako, da osnovnošolcem in srednješolcem nudijo maksimalno pripravo na vsa preverjanja znanja. Srednješolcem, ki zaključujejo srednjo šolo pa učni pripomočki, pripravljeni prav za maturo, nudijo celostno pripravo na uspešno reševanje splošne in poklicne mature. Ob naročilu pet in več gradiv se vam prizna  10% popust. Popust se obračuna na predračunu oz. računu in ni obračunan pri naročilu.

BIOLOGIJA NA SPLOŠNI MATURI

Vsebuje snov, ki jo dijaki potrebujejo za uspešno opravljanje mature iz predmeta biologija. Zajema poglavja: Biologija, veda o življenju, celica, presnovni procesi, ekologija, evolucija, dedovanje in genetika ter živi organizmi (človek, živali, rastline, virusi). Skripta ima 486 strani.

25.00EUR

Search