SPLETNA TRGOVINA

Učni pripomočki so narejeni tako, da osnovnošolcem in srednješolcem nudijo maksimalno pripravo na vsa preverjanja znanja. Srednješolcem, ki zaključujejo srednjo šolo pa učni pripomočki, pripravljeni prav za maturo, nudijo celostno pripravo na uspešno reševanje splošne in poklicne mature. Ob naročilu pet in več gradiv se vam prizna  10% popust. Popust se obračuna na predračunu oz. računu in ni obračunan pri naročilu.

MATEMATIKA ZA STROKOVNE SREDNJE ŠOLE (po učbenikih Alfa geometrija v ravnini, Alfa potence in koreni, Alfa linearna funkcija)

Matematika za srednje šole in srednje poklicne šole. Miselni vzorci, ki na 53-tih straneh vsebujejo matematična pravila s primeri.

11.00EUR

Search