Search

SPLETNA TRGOVINA

Učni pripomočki so narejeni tako, da osnovnošolcem in srednješolcem nudijo maksimalno pripravo na vsa preverjanja znanja. Srednješolcem, ki zaključujejo srednjo šolo pa učni pripomočki, pripravljeni prav za maturo, nudijo celostno pripravo na uspešno reševanje splošne in poklicne mature. Ob naročilu naročilu pet in več gradiv se vam prizna  10% popust. Popust se obračuna na predračunu oz. računu in ni obračunan pri naročilu.

KEMIJA ZA SREDNJE ŠOLE (po učbeniku Kemija - Snovi, prehrana in okolje

Miselni vzorci zajemajo snov celotnega šolskega leta. Namenjeni so vsem dijakom, ki pri pouku kemije uporabljajo učbenik: Kemija - Snovi, prehrana in okolje.

11.00EUR