Search

SPLETNA TRGOVINA

Učni pripomočki so narejeni tako, da osnovnošolcem in srednješolcem nudijo maksimalno pripravo na vsa preverjanja znanja. Srednješolcem, ki zaključujejo srednjo šolo pa učni pripomočki, pripravljeni prav za maturo, nudijo celostno pripravo na uspešno reševanje splošne in poklicne mature. Ob naročilu naročilu pet in več gradiv se vam prizna  10% popust. Popust se obračuna na predračunu oz. računu in ni obračunan pri naročilu.

Slovenščina - književnost 1. letnik (učbenik Berilo 1, Umetnost besede)

Miselni vzorci so pimerni za gimnazije; srednjo zdravstveno šolo - zdravstvena nega; srednjo gradbeno šolo Kranj - gradbeni tehnik; srednjo strojno in kemijsko šolo - strojni tehnik, kemijski tehnik; BIC - veterinarski tehnik; srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo - farmacevtski tehnik, zobotehnik, tehnik laboratorijske biomedicine; program ekonomski tehnik Kranj; srednja Vegova šola - elektrotehnik, tehnik računalništva;

12.00EUR