Search

SPLETNA TRGOVINA

Učni pripomočki so narejeni tako, da osnovnošolcem in srednješolcem nudijo maksimalno pripravo na vsa preverjanja znanja. Srednješolcem, ki zaključujejo srednjo šolo pa učni pripomočki, pripravljeni prav za maturo, nudijo celostno pripravo na uspešno reševanje splošne in poklicne mature. Ob naročilu naročilu pet in več gradiv se vam prizna  10% popust. Popust se obračuna na predračunu oz. računu in ni obračunan pri naročilu.

DKE za 7. in 8. razred

Skripta zajema snov 7. in 8. razreda pri predmetu Domovinska in državljanska kultura in etika . Utrjevanje znanja in preverjanje pridobljenega znanja otroku omogočita maksimalno pripravo na pisna in ustna preverjanja znanja.

12.00EUR