Search

SPLETNA TRGOVINA

Učni pripomočki so narejeni tako, da osnovnošolcem in srednješolcem nudijo maksimalno pripravo na vsa preverjanja znanja. Srednješolcem, ki zaključujejo srednjo šolo pa učni pripomočki, pripravljeni prav za maturo, nudijo celostno pripravo na uspešno reševanje splošne in poklicne mature. Ob naročilu naročilu pet in več gradiv se vam prizna  10% popust. Popust se obračuna na predračunu oz. računu in ni obračunan pri naročilu.

Kemija 1. letnik SŠ (učbenik Kemija, snovi in spremembe 1)

Snov namenjena dijakom 1. letnikov gimnazij in srednjih šol (srednja kemijska šola, srednja veterinarska šola, srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo - program laboratorijski tehnik, farmacevtski tehnik, zobotehnik )

11.00EUR